Randers Kommune fører an i vedvarende energi: Strømmen er blandt den grønneste i landet

Foto: Randers Kommune.
dato

Næsten al den strøm, som borgere og virksomheder bruger i Randers Kommune, er produceret af lokale vedvarende energianlæg. Det viser tal fra Energinet.

Når borgere og virksomheder bruger strøm i Randers Kommune, er langt størstedelen produceret af lokale vedvarende energianlæg. Faktisk var det tilfældet for hele 86% af den strøm, der blev brugt i 2023, og det placerer Randers Kommune i top, når det gælder mængden af grøn strøm i stikkontakterne. Det viser tal fra Energinet.

"Randers Kommune er med helt fremme, når det gælder den grønne omstilling af energisektoren og som tallene viser er vi tæt på at nå målet i Klimaplan 2050 om, at vores elforbrug udelukkende skal være baseret på vedvarende energi. Det er først og fremmest godt for klimaet og for virksomheder og borgere, der ønsker grøn strøm. Det viser også, at de politiske prioriteringer med at etablere vedvarende energianlæg i vores kommune har en effekt," siger borgmester Torben Hansen.

Den grønne plet på landkortet
Og mens det hjemme i de enkelte husstande er godt for den grønne samvittighed, at strømmen primært er grøn, når elkedlen tændes. Ja så har det også stor betydning for virksomheder, hvor bæredygtig produktion og krav om ESG-rapportering fylder mere og mere for især større virksomheder. Her er Randers Kommune den eneste grønne plet i Østjylland tæt på motorvejen og universitetsbyerne Aalborg og Aarhus.

"Flere og flere virksomheder ser på parametre som grøn energi, når de fx skal etablere sig og skabe arbejdspladser i nye områder. I det lys er den grønne strøm et konkurrenceparameter, hvor Randers lige nu står stærkt. Det skal vi gerne blive ved med, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat har fokus på at udvikle den lokale infrastruktur og kapacitet for vedvarende energi under hensyn til vores natur og lokalsamfund," siger Claus Berggren, der er formand for erhvervs- og planudvalget.

Dialog med naboer og lokalsamfund
Den store produktion af vedvarende energi i Randers Kommune skyldes især vindmølleparken ved Overgaard i den nordøstlige del af kommunen, hvorfra der i 2023 blev produceret i alt 335 mio. kWh svarende til omkring 67.000 husstandes forbrug.

I de seneste år har interessen for at etablere solcelleanlæg desuden været stigende, og her er der i Randers ansøgt om at etablere nogle af de største energianlæg i landet. I den forbindelse har byrådet blandt andet vedtaget et administrationsgrundlag, der sikrer, at fx store solcelleprojekter bliver udviklet og tilpasset i dialog med naboer og lokalsamfund som en del af den lovpligtige planproces. Samtidig er der netop oprettet en grøn pulje, som naboer og lokalsamfund kan søge i områder, hvor der opsættes vedvarende energianlæg.


https://www.randers.dk/nyheder/stroemmen-er-blandt-den-groenneste-i-landet/
Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.