Nu begynder ombygningen af krydset Grenåvej/Århusvej

Foto: Randers Kommune.
dato

Frem til udgangen af september vil der blive arbejdet intensivt med at ombygge det travle kryds ved Grenåvej og Århusvej.

Formålet med ombygningen er at øge sikkerheden for lette trafikanter, såsom cyklister og fodgængere, samt at forbedre den generelle trafikafvikling i området.

Arbejdet er nøje planlagt for at minimere generne for trafikanterne. Den mest forstyrrende del af projektet vil blive udført i sommerperioden, hvor trafikmængden typisk er lavere på grund af ferieafvikling. Dette tiltag skal sikre, at den daglige pendling og transport påvirkes mindst muligt.

Når ombygningen er færdig, forventes det, at krydset vil være mere sikkert og effektivt, hvilket vil gavne både lokale beboere og gennemkørende trafik. Dette projekt er en del af en større indsats for at forbedre infrastrukturen og øge trafiksikkerheden i området.


https://www.randers.dk/nyheder/nu-begynder-ombygningen-af-krydset-grenaavejarhusvej/
Kilde: Randers Kommune