Klimaservice til virksomheder med betydeligt klimaaftryk

dato

Randers Kommune lancerer nu et nyt initiativ, Klimaservice, for at støtte virksomhedernes grønne omstilling.

Klimaservice er et gratis tilbud, hvor virksomheder med et betydeligt klimaaftryk kan indgå i et tæt samarbejde med kommunens miljømedarbejdere om at begrænse deres klimaaftryk.

Borgmester Torben Hansen udtaler, at erhvervslivet er en central forudsætning for at opnå kommunens mål om klimaneutralitet. Klimaservice kan tilbydes, når virksomheder har besøg af en jobkonsulent, erhvervskonsulent eller miljømedarbejder fra kommunen.

Samarbejdet går ud på at skabe klarhed over, hvor det er mest effektivt at sætte ind for at begrænse klimaaftrykket. Alle virksomheder er velkomne til at kontakte erhvervsservice for mere information.


https://www.randers.dk/nyheder/klimaservice-til-virksomheder-med-betydeligt-klimaaftryk/
Kilde: Randers Kommune