Sundhedsplejen får tre søvnvejledere

Foto: Randers Kommune.
dato

Randers Kommune lancerer et nyt initiativ for at hjælpe børnefamilier med søvnudfordringer. Sundhedsplejen uddanner tre søvnvejledere, der vil analysere søvn og tilpasse vejledning til familiens specifikke behov.

Søvnvejlederne vil også være ansvarlige for at sprede viden til alle sundhedsplejersker og relevante samarbejdspartnere i kommunen.

Dorthe Taudal Jensen, leder af Sundhedsplejen, udtaler, at flere familier oplever udfordringer med børn og unges søvn. Derfor er det glædeligt, at der nu sættes fokus på området.

Efter sommerferien oprettes en søvnklinik i Randers Sundhedscenter, hvor fagfolk og forældre kan få rådgivning om søvn. Søvnvejlederne vil også opkvalificere hele Sundhedsplejen, så alle sundhedsplejersker kan rådgive om forskellige søvnproblematikker.

Dette initiativ er en del af projektet "Sov dig sundere Randers", der har modtaget midler fra Sundhedsfremme- og forebyggelsespuljen.

Projektet fokuserer på familier med børn i alderen 0-16 år og arbejder både med familier, hvor søvn er en stor udfordring, og med at fremme gode søvnvaner for familier, hvor søvn endnu ikke er et problem.


https://www.randers.dk/nyheder/sundhedsplejen-faar-tre-soevnvejledere/
Kilde: Randers Kommune