Rismølleskolen: En række initiativer sættes nu i gang

Foto: Randers Kommune.
dato

Rismølleskolen og Børn og Skoleforvaltningen har iværksat en række tiltag for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og undervisningsmiljøet på skolen, efter et strakspåbud fra Arbejdstilsynet.

Tiltagene omfatter ekstra ledelseskraft, opnormering af medarbejderstaben på 9. årgang, og udstationering af en specialpædagogisk specialist.

Der vil også blive sat ind med kompetenceudvikling for medarbejdere og individuelle samtaler og gruppesamtaler med medarbejdere.

Forældre og elever vil blive inddraget gennem en tydelig kommunikation om de igangværende processer og tiltag. Der vil også blive gennemført en ekstra trivselsundersøgelse blandt eleverne.

"Vi har fokus på at undervisningsmiljøet og arbejdsmiljøet skal være godt. Det kræver et stærkt forældresamspil og opbakning," siger Carsten Otte, direktør for Børn og Skole.


https://www.randers.dk/nyheder/rismoelleskolen-en-raekke-initiativer-saettes-nu-i-gang/
Kilde: Randers Kommune